Kinh Doanh: 0938 806 771

Dịch vụ: 0938 900 504

BẢNG GIÁ XE

Traveller
Premium

Giá xe 2.249.000.000đ
Phí trước bạ(10%) 224.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 11.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 2.487.330.000đ

2.249 triệu đồng

3008
3008 All New

Giá xe 1.199.000.000đ
Phí trước bạ(10%) 119.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 11.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.332.330.000đ

1.199 triệu đồng

d