Kinh Doanh: 0938 806 771

Dịch vụ: 0938 900 504

BẢNG GIÁ XE

New Peugeot 3008
New Peugeot 3008

Giá xe 1.009.000.000đ
Phí trước bạ 50.450.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530.000đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.081.880.000đ

1.009 triệu đồng

d