Phòng kinh doanh
IMAGE
Thái Hồng Cẩm
Phó giám đốc
IMAGE
Trần Thị Thảo Trâm
Phó Phòng Kinh Doanh
IMAGE
Nguyễn Hồng Phát
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
IMAGE
Huỳnh Nhựt Minh
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
IMAGE
Cáp Mỹ Liên
Tư vấn bán hàng