Phòng kinh doanh
IMAGE
Thái Hồng Cẩm
Phó giám đốc
IMAGE
Tiêu Nhựt Khanh
Trưởng phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Hồng Phát
Tư vấn bán hàng
IMAGE
Phạm Đức Minh
Tư Vấn Bán Hàng
IMAGE
Huỳnh Nhựt Minh
Tư vấn bán hàng
IMAGE
Cáp Mỹ Liên
Tư vấn bán hàng